Styret 2020


Leder: Leif Tønnessen  hellest@live.no

Nestleder: Odd Arne Nilsen  lauaas@icloud.com

Kasserer : Solveig Eiesland  solveigeiesland@yahoo.no

Styremedlemmer: Nina Rødland og Roald Klungland                                                                    

Varamedlemmer: 1.Vara: Sigrid Klungland
2. Vara: Christine Stordrange      

Referat fra styremøte 4.2-2020

Fremmøtte: Leif Tønnessen, Odd Arne Nilsen, Solveig Eiesland, Nina Rødland, Roald Klungland og Sigrid Klungland.

Saker som ble behandlet:

1. Gjøre klar Årsrapport som skal sendes til DNT og forbund med følgende vedlegg:
Årsberetning
Resultatregnskap og balanse
Signert protokoll fra generalforsamling.

2. Nødvendig vedlikehold av bane/ anlegg:

- Bytte ut stokker/stendere som er angrepet av råte. Dette gjelder både påselings og overnattings stallen.
Nytt gulv i påselings stallen vil også bli prioritert.
- Varmepumpa i klubbhus/bua er defekt. Montør er kontaktet og skal feilsøke å forsøke å reparere denne. Eventuelt installere ny varmepumpe, da det er garanti på den.

3. Bruk av ridebane og rettstrekk vinterstid:

Vedtak : Det settes ned en gruppe med Roald Klungland som leder, han velger selv 2,3 personer.

Mandat for gruppa.:

1 . Sjekke mulighet for å bruke rettstrekk og ridebane vinterstid.

2. Sjekke mulighet for å montere 2 til 4 lysmaster for å gi ridebanen tilstrekkelig lys.

3. Vurdere å foreslå hvor ofte rettstrekket og ridebanen skal klargjøres/sloddes /brøytes.( Antall ganger per uke)

4 . Utarbeide/fremskaffe kostnadskalkyle for nødvendige investeringer (Lys)

5. Utarbeide kalkyle for drift og vedlikehold av overnevnte punkter

    Roald bringer dette tilbake til styret. Styret vurderer dette og beslutter     

    Gjennom vedtak hva som videre skal gjøres.

Tidsplan . Den tid som er nødvendig for å gjøre en grundig jobb.

 

Nyeste kommentarer

07.07 | 17:32

Flinke folk

06.07 | 15:10

All påmelding skjer på https://docs.google.com/forms/d/1rmtKZLm5WoTv_kYtW9XDU8S-x6Zl0fLsdKK_ckGrmwU/edit 🤠

06.07 | 15:06

Du må melde deg på til Cecilie Moi på messenger 🤠

06.07 | 15:05

Hei 😊 Det er fremdeles ledig, du må melde på til Cecilie Haugedal Moi på messenger 🤠