Utleieregler og priser for overnattingsboks

Utleieregler og utleiepriser for overnattingsboksene til GHSL

 

Regler.

 • Boksene kan bare leies ut til klubbens medlemmer, unntak er ved utleie av anlegget og eller ved egne arrangementer.

 •  Leien betales forskuddsvis (unntak er ved langtidsleie). da betales forskudd for hver måned.

 • Det skal til enhver tid være ryddig i området ved stallen.

 • Flis / møkk og eventuelle for rester må anbringes på anvist plass. Dette avtales ved hver enkelt utleie.

 • All oppstalling er hest eier/leiers ansvar.

 • Det gjøres normalt ikke avtaler for lengere tidsrom en 6 måneder.

 • Ved all utleie skal avtale underskrives av leietaker og representant for klubben.

 • Det er normalt bare vann ved stallene fra mai og ut september.

 • Dersom anlegget leies bort eller skal brukes av GHSL til stevner og arrangement, må boksene rengjøres, og hesten( e )bort denne tiden.

 • Manglende rengjøring av boksen ved opphør av bruk, vil leietaker bli belastet med et gebyr på kr 200.

 

Priser for leie

 

 

 • Uke leie ( 7 døgn) …………………………………………………………………. Kr 300.00
 •  Inn til en måned (30 døgn)…………………………………………………….Kr 800.00

 • 1 til   6 måned Kr 20 per døgn  20 X  180 = ……………………………..Kr 3600

 • Ønsker du å låne boks for kort tid eks ved overnatting i forbindelse med samling/kurs, er dette gratis for medlemmer. Men det er viktig at du kontakter ansvarlig for å få tildelt boks!
 • Ønsker du kort tids overnatting, HUSK da å kontakte Leif Tønnessen på mobil 916 98 325 for å få tildelt boks.

 

 

 

 

Gyland 10.07.2018

 

 

Avtale om leige av stallplass.

    Ukeleie                1.mnd                1 til 6 mnd                

 

Jeg har lest oversikt over utleie regler og utleie priser og aksepterer disse

         Leietaker                                                                                         For GHL

----------------------------.                                                                      ………………………………

Navn og dato                                                                                   Navn og dato

Nyeste kommentarer

07.07 | 17:32

Flinke folk

06.07 | 15:10

All påmelding skjer på https://docs.google.com/forms/d/1rmtKZLm5WoTv_kYtW9XDU8S-x6Zl0fLsdKK_ckGrmwU/edit 🤠

06.07 | 15:06

Du må melde deg på til Cecilie Moi på messenger 🤠

06.07 | 15:05

Hei 😊 Det er fremdeles ledig, du må melde på til Cecilie Haugedal Moi på messenger 🤠