Regler og informasjon

Informasjon og regler!

I trav og monteløp gjelder DNT`s løpsreglement, men siden dette ikke er rikstotoløp, kalles de lokaløp og krever ingen lisens eller godkjenning av hest/ kusk rytter. Men vi følger det samme reglementet når det gjelder aldersbestemmelser, utstyr og sikkerhet!
På Gyland Grand prix har vi også galoppløp, de kalles "spesialløp" (GGP Spesial)


På grunn av sikkerhetsvurdering og erfaring har vi satt en litt høyere aldersgrense på rytter for noen hesteraser, - så før du melder deg på er det viktig at du leser punktene nedenfor!


Målet er at vi sammen skaper en heste-fest med fartsfylt spenning for publikum!
Sikkerhet og dyrevelferd står i fokus sånn at både folk og hester får en flott dag!

Husk å ta med hestens pass/vaksinasjonsattest på løpsdagen!

 

Aldersgrense for kusk/rytter:

For å delta i GGP gjelder følgende aldersgrenser, gjelder fra det året de fyller:

Hest:

Trav og montéløp - 15 år

Galoppløp - 16 år 

Ponni:

I alle ponniløp følger vi aldersbestemmelser fra DNT’s ponnitrav reglement. Ponniens høyde avgjør hvor gammel man må være for å kjøre den eller ri monté.. Ponniene deles inn i ulike kategorier: 

I Galoppløp for ponni gjelder samme aldersgrense som i monté!

Aldersgrense for de ulike ponni kategoriene:

Kategori A, små ponnier
Trav Montè Ponnier i høyde til og med 110 cm 8 år til 15 år (trav) 8 år til 14 år (monte)

Kategori B, middels store ponnier
Ponnier i høyde til og med 110,1 cm 130 12 år til 21 år (trav)10 år til 18 år (monte) 

kategori C og D, store ponnier
Ponnier i høyde 130.1 til 148 cm 12 til 21 år (trav)12 år til 21 år (monte) 

* Fjordinger, dølahest, tinker og andre tyngre hesteraser kommer under katergori D, store ponnier selv om de er over 148cm.

De som er under 8 år kan delta i ponnitravløp hvis de har en voksen og erfaren ved siden av seg i vogna! 

Reglement og bestemmelser:

I ponnitravløp der alle startende har en registrert rekord, skal de handicappes ut fra gjennomsnittet av de 4 siste starter. Hvis rekorden varierer mye, så blir det gitt ekstra tillegg og må stå på en distanse 20, 40 eller 60 meter bak de som har en dårligere rekord. 

Ponnier som ikke er registrert som ponnitraver I DNT og ikke har rekord kan starte rekruttløp. Her brukes skjønnsmessig handicap, som betyr at ponniene handicappes etter skjønn. Det vil si at arrangørene avgjør om ponniene får litt ekstra tillegg i løpet, 

- Agder Travforbund betaler arrangøren kr 200 per startende ponni på hver lokalkjøring. Ponnier skal derfor ikke betale startkontingent i trav og montéløp, 

Ungdomsløp Agder Travforbund utbetaler pengepremier i rene ungdomsløp. Kravet er at det er minst fire starterklærte hester, og at samtlige kusker/ryttere er i alderen 15-23 år.

 

- Hester/ ponnier som viser tegn til smerte, halthet, eller viser tegn på ubehag, eller oppfører seg uregjerlig på stevneområdet- kan løpsarrangør/ dommer nekte deltageren å starte med hesten, dersom det er enighet om at det er til dyrets beste å slippe anstrengelsen. 

- Alle kusker/ryttere skal ha hjelm og sikkerhetsvest.Ryttere må ha godkjente ridestøvler/sko og sikkerhetsstigbøyler.

-Det er ikke tillatt med pisk eller sporer i noen av hesteløpene. Overdreven driving av hesten/ponnien eller sjenering av andre konkurrenter kan føre til at ekvipasjen blir diskvalifisert.

-For travløp- Det er tillatt med tre galopper (på inntil 100 meter). Fire galopper medfører disk, det samme gjelder målgalopp.

-Det er ikke lov gå inn på publikums området med hesten!

- All oppvarming skal foregå rett vei i banen (mot klokka). Det er satt av tid for oppvarming av hest og ponni i pausene. Info om dette finner du bak på løpsprogrammet.

- Husk å levere nummerdekken/vest i sekretæriatet før du drar! Vær vennlig å spyl av nummerdekkenet dersom det er skittent.

- Hvis du har fått tildelt boks for løpsdagen, må du rengjøre den før du reiser hjem! ( se egne regler for leie av boks)

Sigmund Syvertsen 19.07.2019 11:45

Når tid starter arrangementet 3. august 2019? Og hvor lenge varer det?

Nina 22.07.2019 13:20

Hesteløpene starter kl 13.00, å pleier å vare til ca 16.00