Årsmøte fredag 26 januar kl 1930. På Fredheim.

Saksliste til Generalforsamlingen for 2023 GHL.

Velkommen V/ Leder.

  1. Godkjenning av Innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding
  5. Regnskap for 2023
  6. Fastsetting av kontingent for 2025
  7. Behandle innkomne forslag.

        Ingen forslag levert av medlemmer

        Behandle styrets forslag:

            I: Koble opp internett i bua.

           II: Bygge halvtak i forlengelse av klubbhuset.

     8.Valg av styre, komiteer og ponni/ungdomskomite

     9.Valg av utsending til AT generalforsamling for 2024

     10.Valg av utsending til ST generalforsamling for 2024

     11.Valg av planleggingskomite til GGP

     12. Årets hest/ponni

     Årsmøte slutt.

     Bespisning.

                  

Styrets Årsberetning for året 2023

Til Generalforsamlingen fredag 26.01.23 på Fredheim Forsamlingshus.

 

”Gyland Grand Prix” ble avviklet første lørdag i august. 17 løp ble avviklet. Løps avvikling gikk som vanlig bra, uten noen uhell. Samarbeidet mellom de to lagene (GHL og Gyland I. L fungerer meget bra!) Værgudene var stort sett på vår side, Og et bra tilskueroppmøte. mer enn 600 betalende. Her kom det inn ca 44 000kr til GHL.

 

 Ponnigruppa har også dette året hatt stor aktivitet. I perioden søndag 30 juli til fredag 5. august var det som tidligere år ”ponnileir” på anlegget med 15 deltakere, Det var like mange  ponnier/hester deltok.

 

Hestens dag:  Av forskjellige årsaker ble det i år ikke arrangert Hestens dag, vi får komme sterkt tilbake i 2024.


Styrearbeid.

Styret har i 2023 avholdt 6 styremøter og behandlet 40 saker

 

Dugnader. Vi har hatt 3 dugnader i år 2 av disse i forbindelse med lokalkjøring

 

Hovedsponsor. Vår hovedsponsor er Flekkefjord Sparebank som bidrar med 45 000 kr i året til klubben.

 

Lagspill på hest. Her får laget inn flere tusen kroner i provisjon fra spillet.

Dette er bare mulig fordi vi har et medlem som legger ned en stor innsatts med å invitere medlemmer og andre til å være med å spille hver dag hele året. Styret takker for dette arbeidet og takker også spillerne som deltar i spillet.

9178 kr fikk klubben i inntekt av gulrotandel ( Rikstoto)

 

Grasrotandel: Her mottar GH penger fra Norsk Tipping. Takk til alle  ”spillere” som har valgt Gyland Hestesportslag som mottaker.

9910 kr kom inn på grassrotandel. (Norsk tipping)

 

GHL har møtt med følgende representant(er) på

Generalforsamling i AT: Laila Gyland. Helene Ekhom, Leif Tønnessen

Generalforsamling i DNT:  Leif Tønnessen, Laila Gyland

Generalforsamling i ST: Leif Tønnessen

Dugnadsgjengen: En stor takk til alle ildsjeler som stiller opp og gjør en stor innsats!

 

Medlemstall i 2023: Totalt 103 (5 stk. æresmedlemmer )

 

Dato for vår lokalkjøring (GGP)  2024  blir lørdag 3 . august.

 

 

 Styret

Valgkomiteen 2023:

Leder: Kaja Lunden Johannesen ( 1år)

           Elena Omland                  (2år)

           Cecilie Haugedal Moi        (3år)

Vara:   Kjell Arild Egeland

            

Nestleder: Laila Cecilie Gyland ( valgt for 1 år)

Styremedlem: Nina Rødland (valgt for 2 år)

Styremedlem: Roald Klungland ( Ikke på valg)

Banekomite 2023

Leder: Roald Klungland

           Sveinung Kongevold

            Hans Anton Helland

            Bjørn Horpestad

            Magnar Lund


Grillsjef

Solveig Eiesland


Festkomiteen:

Leder:  Solveig Eiesland

           Cecilie Haugedal Moi

            Nina Rødland

            Nina Danielsen

Revisor:

Nina Danielsen

Nils L. Gyland

Cecilie Haugedal Moi ( Vara)


Valgkomiteens forslag 2023

Styret 2023

Leder: Leif Tønnessen ( valgt for 2 år)

Kasserer: Solveig Eiesland (valgt for 2 år)

Vara til styret: Helene Ekhom ( valgt for 1 år)

                       Sigrid Klungland ( valgt for 1 år)

Grand Prix komiteen 2023

Connie Liestøl

Bethina Tollefsen

Sigrid Klungland  ( hjelper til med oppsett av løp)

Ponnigruppa 2023

Nina Rødland

Cecillie Haugedal Moi

Kjell Arild Egeland

Torleiv Røyseland

Renate Biktjørn

Ungdomsrepresentant for ponnigruppa: 

Frøya L Rødland