Hei alle medlemmer!

 

Trykk på "referater 2023" over. Her blir det lagt ut saksliste og referat fra styremøter som blir holdt. 


På denne siden vil det bli lagt ut informasjon fra styret, og oppdateringer om hva som skjer i Gyland Hestesportslag! Hvis det er noe dere lurer på, eller har noen ønsker eller forslag kan dere ta kontakt med noen i styret eller komitéer for ulike ansvarsområder.   
Kontaktpersoner finner dere under denne linken:
Mange kommer med gode forslag, ønsker at noe bør forbedres, eller vil  melde fra om eventuelle feil/ mangler ved anlegget. Men for de som sitter i styret er det vanskelig å huske på beskjeder som blir gitt verbalt- eller via det som skjer på sosiale medier. For å kunne håndtere alle ønsker og forslag som kommer inn, er det viktig at det foregår på en ryddig og ordentlig måte sånn at vi unngår eventuelle misforståelser eller uenighet om hva som er sagt og når!    

Derfor oppfordrer vi alle som måtte ha noe på hjertet om å skrive noen ord om hva det angår, og sender det inn på epost! Du trenger ikke skrive så mye, bare husk å legge igjen navn og telefonnr, så kan vi ta kontakt.

Og det vil bli lagt ut referat/ informasjon om saker som behandles. Derfor har vi opprettet denne linken nå, sånn at medlemmer også blir informert om det som blir tatt opp på styremøter og eventuelle vedtak.

Vi ønsker alle våre medlemmer og deres 4beinte en fin sommer!

- Styret, GHSL