Årsmøte fredag 21 januar kl 1930. På Fredheim.

Saksliste til Generalforsamlingen for 2022 GHL.

Velkommen V/ Leder.

1. Godkjenning av Innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen

4. Årsmelding

5. Regnskap med forslag til budsjett.

6. Fastsetting av kontingent for 2023

Styret har følgende forslag: Medlemskontingenten for 2022. Kontingent for ungdom  kr 100.

7. Behandle innkomne forslag.

Ingen forslag levert. Styret foreslår at det arbeides med å tilrettelegge for at noen bokser omgøres til helårs bokser. Og at et arbeides med å få helårs vann på anlegget.

8. Valg av styre, komiteer og ponni/ungdomskomite

9. Valg av utsending til AT generalforsamling for 2021

10. Valg av utsending til ST generalforsamling for 2021

11. Valg av planleggingskomite til GGP

12. Årets hest/ ponni 

Årsmøte slutt. 

Bespisning.

Styrets Årsberetning for året 2021

Til Generalforsamlingen fredag 21. januar 2022 på Gyland Grendehus.

Året 2021 ble på mange måter som 2020 med korona problemene. Men vi fikk allikevel gjennomført en redusert utgave av vår tradisjonelle lokalkjøring, og vår aktive ungdomsgruppe fikk på en glimrende måte arrangert den ukelange leiren i forkant av lokalkjøringen.

Sportslig.

 Det har vært mulig å holde en viss aktivitet med trening, 

Vedlikehold og opprustning av anlegget.

Det har blitt utført vanlig vedlikehold av anlegget, bane, rettstrekk og bygninger. Og i tillegg er det gjort betydelig nybygg/utvidelser på indre bane. Det aller meste er gjort på dugnad.

Styrearbeid

Styret har i 2020 avholdt 8 møter .

Hester til start.

Lagets medlemmer har også i år hatt  hester til start på diverse travbaner i Norge og i Danmark.

Handsome Hank som GHL har 10 % andel i har vert skadet og borte fra løp deler av året. Er nå i trening igjen etter en gaffelbånd skade.

Sponsorer.

Vår hovedsponsor er Flekkefjord Sparebank. Vi takker for støtten og det gode samarbeid gjennom mange år.   Andre viktige inntektskilder er Tippelaget på Rikstoto, der Siv Kristin gjør en kjempejobb som ansvarlig Dette har gitt laget fine inntekter. Også Grasrotandelen fra Norsk Tipping gir inntekter til laget. Vi takke alle som støtter opp om disse tiltakene.

Medlemmer. Medlemstallet i 2021 er111 som har betalt medlemskontingents for 2021. 

Lokalkjøring.

Dersom Corona situasjonen gjør det mulig blir vår lokalkjøring lørdag 6 august.2022.

Styret.

Valgkomiteens forslag 2021. 

Valgkomiteen 2021: Sveinung Kongevold, Kaja Lunden Johansen, Elena Omland.

Vara:?

Styret 2021

Leder: Leif Tønnesen- Ikke på valg

Nestleder: Odd Arne Nilsen – på valg. Forslag. Gjenvalg for 2 år

Kasserer: Solveig Eiesland. Ikke på valg

Styremedlem: Nina Rødland. Ikke på valg

Styremedlem: Roald Klungland  på valg. Forslag. Gjenvalg for 2 år

Vara til styret

1. Vara: Sigrid KlunglandPå valg Forslag. Gjenvalg for 1 år

2. Vara: Helene EkhomPå valg Forslag. Gjenvalg for 1 år

Grand Prix komiteen 2021

Roald Klungland, Bethina Tollefsen, Siv Kristine Skailand Østreng. Sigrid Klungland hjelper til med oppsett av løpene

Ponnigruppa 2021

Cecilie H Moi, Nina Rødland, Karoline Haddeland Lorentzen,Kjell Arild Egeland, Helene Ekhom.

Ungdomsrepresentant for ponnigruppa: Frøya L Rødland

Banekomite 2021

Leder Roald Klungland, Sveinung Kongevold, Hans Anton Helland, Bjørn Horpestad, Magnar Lund, 

Grillsjef: Solveig Eiesland

Sveinung Kongevold

      Leder