Utleieregler og priser for overnattingsboks

Utleieregler og utleiepriser for overnattingsboksene til GHSL

Regler.

Boksene kan bare leies ut til klubbens medlemmer, unntak er ved utleie av anlegget og eller ved egne arrangementer.

 Leien betales forskuddsvis (unntak er ved langtidsleie). da betales forskudd for hver måned.

Det skal til enhver tid være ryddig i området ved stallen.

Flis / møkk og eventuelle for rester må anbringes på anvist plass. Dette avtales ved hver enkelt utleie.

All oppstalling er hest eier/leiers ansvar.

Det gjøres normalt ikke avtaler for lengere tidsrom en 6 måneder.

Ved all utleie skal avtale underskrives av leietaker og representant for klubben.

Det er normalt bare vann ved stallene fra mai og ut september.

Dersom anlegget leies bort eller skal brukes av GHSL til stevner og arrangement, må boksene rengjøres, og hesten( e )bort denne tiden.

Manglende rengjøring av boksen ved opphør av bruk, vil leietaker bli belastet med et gebyr på kr 200.

Priser for leie

  • Uke leie ( 7 døgn) …………………………………………………………………. Kr 300.00

 Inn til en måned (30 døgn)…………………………………………………….Kr 800.00

1 til   6 måned Kr 20 per døgn  20 X  180 = ……………………………..Kr 3600

  • Ønsker du å låne boks for kort tid eks ved overnatting i forbindelse med samling/kurs, er dette gratis for medlemmer. Men det er viktig at du kontakter ansvarlig for å få tildelt boks!
  • Ønsker du kort tids overnatting, HUSK da å kontakte Leif Tønnessen på mobil 916 98 325 for å få tildelt boks.

Gyland 10.07.2018

Avtale om leige av stallplass.

    Ukeleie                1.mnd                1 til 6 mnd                

Jeg har lest oversikt over utleie regler og utleie priser og aksepterer disse

         Leietaker                                                                                         For GHL

----------------------------.                                                                      ………………………………

Navn og dato                                                                                   Navn og dato