Årsmøte fredag 27 januar kl 1930. På Fredheim.

Saksliste til Generalforsamlingen for 2022 GHL.

Velkommen V/ Leder.

 1. Godkjenning av Innkalling og saksliste.
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding
 5. Regnskap for 2022.
 6. Fastsetting av kontingent for 2023
 7. Behandle innkomne forslag.

 Ingen forslag levert.

 1. Valg av styre, komiteer og ponni/ungdomskomite
 2. Valg av utsending til AT generalforsamling for 2022
 3. Valg av utsending til ST generalforsamling for 2022
 4. Valg av planleggingskomite til GGP
 5. Årets hest/ ponni

Årsmøte slutt.

Bespisning.

                    Styrets Årsberetning for året 2022

 

 Til Generalforsamlingen fredag 27.01.23 på Fredheim Forsamlingshus.

 

”Gyland Grand Prix” ble avviklet på tradisjonelt vis lørdag 6.august. ca.

 Løp ble avviklet. Løps avvikling gikk som vanlig bra, uten noen uhell. Samarbeidet mellom de to lagene (GHL og Gyland I. L fungerer meget bra!) Værgudene var stort sett på vår side, Og et bra tilskueroppmøte. mer enn 400 betalende.

 

 Ponnigruppa har også dette året hatt stor aktivitet. I perioden søndag 31juli til fredag 5. august var det som tidligere år ”ponnileir” på anlegget med 16 deltakere, nesten like mange ponnier/hester deltok. De hadde en fin uke, med unntak av værgudene som ikke var helt ”snille”. De hadde opplæring i stell av ponniener/hester, samt ridning og kjøring, og ”hard trening” til lokalkjøringen.

 

Hestens dag: Lørdag.25 juni arrangerte GHL ”Hestens Dag” på banen. Det ble en flott dag med oppvisninger fra ponnigruppa. Dem som ønsket det fikk mulighet til å bli med å kjøre både travhest og ponni. Det ble en hyggelig dag for både deltakere og for dem som nøyde seg med å være publikum, Grillmat, kaffe og kaker ble servert.

 

Styrearbeid.

Styret har i 2022 avholdt 9 styremøter og behandlet ca 50 saker

 

Andelshester: GH eier 10 % i andelshesten Handsome Hank.

   Hesten le alvorlig skadet før løpet på forus10 desember og etter veterinærsjekk ble det konstatert hovbeins brudd og hesten måtte avlives. Han rakk 93 starter- 11- 17- 12- 29 og tjente Kr. 983.264

 

Dugnader. Vi har hatt 3 dugnader i år 2 av disse i forbindelse med lokalkjøring og hestens dag.

 

Vår hovedsponsor er Flekkefjord Sparebank. Flekkefjord Sparebank og Gyland hestesportslag har fornyet sponsor/samarbeidsavtalen fram til og med 2025 Laget mottar en betydelig pengestøtte fra banken. VI TAKKER FLEKKEFJORD SPAREBANK for støtten og samarbeid gjennom mange år, og håper på fortsatt godt samarbeid i årene som kommer. Vi oppfordrer også våre medlemmer til å bruke Flekkefjord sparebank.

 

Lagspill på hest. Her får laget inn flere tusen kroner i provisjon fra spillet

 For 2022 ble det kr 5645

Dette er bare mulig fordi vi har et medlem som legger ned en kjempe innsatts med å invitere medlemmer og andre til å være med å spille og leverer spill hver dag hele året. Styret takker for dette arbeidet og takker også spillerne som deltar i spillet.

 

Grasrot andel: Her mottar GH penger fra Norsk Tipping. For 2022 er dette beløpet kr 10405,  Takk til alle ”spillere” som har valgt Gyland Hestesportslag som mottaker.

 

GHL har møtt med følgende representant(er) på

Generalforsamling i AT: Leif Tønnessen ,Roald Klungland, Sigrid Klungland

Generalforsamling i DNT: Leif Tønnessen

Generalforsamling i ST: Odd Arne Nilsen

Høstkonferansen på Travparken: Leif Tønnessen og Sveinung Kongevold.

Dugnadsgjengen: En stor takk til alle ildsjeler som alltid gjør en kjempe stor innsats!

 

Medlemstall i 2022: Totalt 103 (5 stk. æresmedlemmer )

 

Dato for vår lokalkjøring (GGP) 2023 blir lørdag 5. august.

 

 

 Styret

Valgkomiteen 2023:

Leder: Kaja Lunden Johannesen ( 1år)

           Elena Omland                  (2år)

           Cecilie Haugedal Moi        (3år)

Vara:   Kjell Arild Egeland

            

Nestleder: Laila Cecilie Gyland ( valgt for 1 år)

Styremedlem: Nina Rødland (valgt for 2 år)

Styremedlem: Roald Klungland ( Ikke på valg)

Banekomite 2023

Leder: Roald Klungland

           Sveinung Kongevold

            Hans Anton Helland

            Bjørn Horpestad

            Magnar Lund


Grillsjef

Solveig Eiesland


Festkomiteen:

Leder:  Solveig Eiesland

           Cecilie Haugedal Moi

            Nina Rødland

            Nina Danielsen

Revisor:

Nina Danielsen

Nils L. Gyland

Cecilie Haugedal Moi ( Vara)


Valgkomiteens forslag 2023

Styret 2023

Leder: Leif Tønnessen ( valgt for 2 år)

Kasserer: Solveig Eiesland (valgt for 2 år)

Vara til styret: Helene Ekhom ( valgt for 1 år)

                       Sigrid Klungland ( valgt for 1 år)

Grand Prix komiteen 2023

Connie Liestøl

Bethina Tollefsen

Sigrid Klungland  ( hjelper til med oppsett av løp)

Ponnigruppa 2023

Nina Rødland

Cecillie Haugedal Moi

Kjell Arild Egeland

Torleiv Røyseland

Renate Biktjørn

Ungdomsrepresentant for ponnigruppa: 

Frøya L Rødland